Изберете категория

ЕПОКСИДНА СМОЛА "CRYSTAL" - НОВА

<< Предишен Следващ >>

ПОРЪЧКА


Опаковка:
Добави опаковки ЕПОКСИДНА СМОЛА  „CRYSTAL“- ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

Данни за продукта:

-двукомпонентна Бисфенол А- епоксидна смола

-кристално прозрачна

-слаба миризма

-устойчива на пожълтяване

-с много добра механична и химична устойчивост

-много добра адхезия към повърхности от бетон, желязо, стъкло, камък, дърво и др.

-подходящ за заливки до 1 см на веднъж.

Продуктът е подходящ за индустриални и специални приложения.  

Инструкции за нанасяне:

Продуктът е саморазливен, с нисък вискозитет и следва да се нанася върху хоризонтирани повърхности.  Нанася се с четка, валяк или заливане. За да се осигури равномерното му нанасяне, препоръчваме използването на  назъбена шпатула.

Ако се нанася следващ слой след пълното втвърдяване на предходния, за по-добра адхезия повърхността се матира с шкурка №240. Почиства се добре.

Продъктът се самообезвъздушава до 90% по време на втвърдяванне.

При необходимост може да се обезвъвдушава с пистолет за горещ въздух или горелка.

Препоръчително е нанасянето на продукта при температура между 20°С и 25°С. В този температурен диапазон отвореното време за работа е  между 30 и 40 мин. Не се препоръчва  подготвянето на големи количества работна смес поради ограниченото време за работа.

Смесителното съотношение е 100 тегловни части епоксидна база с  60 тегловни части втвърдител.

Сместа се разбърква добре в продължение на 2-3 минути и се прехвърля в друг съд. Разбърква се оново около 1 минута, след което може да се нанася

Внимание! Не нарушавайте препоръчаните пропорции. Добавянето на по-малко втвърдител води до недобро и/или неравномерно втвърдяване на продукта. Добавяне на повече втвърдител води до нежелано загряване и опасност от самозапалване

Краен резултат: 100% гланц на обработените повърхности

Цвят: безцветен

Брой на слоевете:зависи от желаната дебелина

Покритие1m2/kg при 1mm дебелина

Вискозитет: 0,6 Pas при 25°C

Време за съхнене при дебелина  1 mm на слоя и температура 20°С-25°С:

-          До 24 часа. Пълна твърдост добива в рамките на 7 дни.

Времето за съхнене зависи от температурата на въздуха и температурата на работната смес, дебелината на нанасяния филм, наличието на вентилация и други условия на околната среда.

Времето за съхнене е по-кратко при по-високи температури и обратно.

Вискозитетът се променя значително  при промяна на температурата. При по-висока температура вискозитетът намалява. При ниски температури вискозитетът е по-висок.

Повърхностите трябва да са чисти, сухи , обезмаслени и без прахови наслоявания.