Изберете категория

ЕПОКСИДНА СМОЛА "LIQUID GLASS" - UV УСТОЙЧИВА

<< Предишен Следващ >>

ПОРЪЧКА


Опаковка:
Добави опаковки 

 Данни за продукта:

 

-двукомпонентна епоксидна смола

-кристална

-слаба миризма

-препоръчва се за вътрешна употреба

-с много добра механична и химична устойчивост

-много добра адхезия към повърхности от бетон, желязо, стъкло, камък, дърво и др.

Продуктът не съдържа разтворители. Подходящ за индустриални и специални приложения.  

Инструкции за нанасяне:

Продуктът е саморазливен, с нисък вискозитет и следва да се нанася върху хоризонтирани повърхности.  За да се осигури равномерното му нанасяне, препоръчваме използването на  назъбена шпатула.  Всеки един слой не бива да е по-дебел от  4мм.  Всеки нов слой се нанася след 6-8 часа. 

Ако се нанася следващ слой след пълното втвърдяване на предходния, за по-добра адхезия повърхността се матира с шкурка №240. Почиства се добре.

Ако се появят мехурчета в нанасяния филм, същите могат да бъдат отстранени посредством пистолет с горещ въздух. За да не се допуска прегряване, препоръчваме нагряването да става с постоянни движения на пистолета.

Препоръчително е нанасянето на продукта при температура между 20°С и 25°С. В този температурен диапазон отвореното време за работа е  между 15 и 20 мин. Не се препоръчва  подготвянето на големи количества работна смес поради ограниченото време за работа.

Смесителното съотношение е 100% епоксидна база с  50% втвърдител. За по-добра износоустойчивост, приложете съотношение 100% епоксидна база с 58% втвърдител.

Внимание! Не нарушавайте препоръчаните пропорции. Добавянето на по-малко втвърдител води до недобро и/или неравномерно втвърдяване на продукта. Добавяне на повече втвърдител води до нежелано загряване и опасност от самозапалване!

Краен резултат: 100% гланц на обработените повърхности

Цвят: безцветен

Брой на слоевете:зависи от желаната дебелина

Покритие:  1m2/kg при 1mm дебелина

Вискозитет: 0,4-0,6 Pas при 25°C

Време за съхнене при дебелина  1 mm на слоя и температура 20°С-25°С:

-          12 часа, като първите 40 мин. трябва да бъдат  при безпрахови условия. Пълно втвърдяване в рамките на  5 до 7 дни. Следващ слой се нанася след 6-8 часа.

Времето за съхнене зависи от температурата на въздуха и температурата на работната смес, дебелината на нанасяния филм, наличието на вентилация и други условия на околната среда.

Времето за съхнене е по-кратко при по-високи температури и обратно.

Вискозитетът се променя значително  при промяна на температурата. При по-висока температура вискозитетът намалява. При ниски температури вискозитетът е по-висок.

Повърхностите трябва да са чисти, сухи , обезмаслени и без прахови наслоявания.