Изберете категория

ЕПОКСИДНА СМОЛА "LIQUID GLASS XL" - до 10 см

<< Предишен Следващ >>

ПОРЪЧКА


Опаковка:
Добави опаковкиДанни за продукта:

- двукомпонентна епоксидна смола

- ултра прозрачна

- за дебелослойни заливки

- слаба миризма

- устойчива на пожълтяване

- втвърдява при нормални и ниски температури

- с много добра механична и химична устойчивост

- много добра адхезия към повърхности от бетон, желязо, стъкло, камък, дърво и др.

- ако се използва в контакт с храни след втвърдяване, температурата на храната не трябва да надвишава 50°С!

Продуктът е подходящ за индустриални и декоративни приложения.  

Инструкции за нанасяне:

Продуктът е саморазливен, с нисък вискозитет и следва да се нанася върху хоризонтирани повърхности.  Предназначен за дебелослойни заливки и обемни отливки. Излива се от ниско, бавно и на тънка струйка, за да се предотврати появата на въздух!

Подходяща за заливки с дебелина до 10 см при температура от 10°C от 20°C наведнъж! Максимално до 60 кг!

Подходяща за заливки с дебелина до 5 см при температура от 20°C до 25°C наведнъж!

Максимално до 40 кг!!

Ако се нанася следващ слой след пълното втвърдяване на предходния, за по-добра адхезия повърхността се матира с шкурка № 240. Почиства се добре..

Препоръчително е нанасянето на продукта при температура между 10°С и 25°С. В този температурен диапазон отвореното време за работа е 40 мин.

Смесителното съотношение е 100 тегловни части епоксидна база с  50 тегловни части втвърдител.

Сместа се разбърква добре в продължение на 3-4 минути и се прехвърля в друг съд. Разбърква се отново около 1-2 минути, след което се изчаква да се обезвъздуши. (около 5 мин.)

Може да се използва пистолет за горещ въздух или горелка.

Внимание! Не нарушавайте препоръчаните пропорции. Добавянето на по-малко втвърдител води до недобро и/или неравномерно втвърдяване на продукта. Добавяне на повече втвърдител води до нежелано загряване и опасност от самозапалване!

Краен резултат: 100% гланц на обработените повърхности

Цвят: безцветен

Брой на слоевете: зависи от желаната дебелина

Покритие1m2/kg при 1mm дебелина

Вискозитет: 1-2 Pas при 25°C

Време за съхнене при температура 10°С-30°С: от 24 до 48 часа. Пълна твърдост добива в рамките на 7 дни.

Времето за съхнене зависи от температурата на въздуха и температурата на работната смес, дебелината на нанасяния филм, наличието на вентилация и други условия на околната среда. Времето за съхнене е по-кратко при по-високи температури и обратно.Вискозитетът се променя значително  при промяна на температурата. При по-висока температура вискозитетът намалява. При ниски температури вискозитетът е по-висок.Повърхностите трябва да са чисти, сухи, обезмаслени и без прахови наслоявания.

Дозировка при смесване:

 - Епоксидна база (A) – 100 %

 - Втвърдител (B) – 50 %

Опаковка:

 - Епоксидна база (A) – 10 кг, 5 кг, 1 кг, ± 0,5%

 - Втвърдител (B) – 5 кг, 2,5 кг, 0,5кг. ± 0,5%