Изберете категория

Политика за защита на личните данни

 

Настоящата Политика за защита на личните данни представя начините, по които АЛБЕДО НОВА ООД, ЕИК 202611953, събира, съхранява и използва информация относно лицата, които посещават този уебсайт и онлайн магазин. Тя е разработена съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.

Когато споделяте лични данни с нас, ние ги обработваме съгласно тази Политика. Моля, прочетете внимателно информацията, и ако имате някакви въпроси или нужда от информация за своите лични данни, свържете се с нас на адрес: privacy_albedonova@abv.bg

С ползването на този уебсайт, Вие се съгласявате със събирането и използването на информация съгласно изложеното в настоящата Политика за защита на личните данни.

Периодично имаме право да актуализираме тази Политика като публикуваме новата версия на нашия уебсайт и онлайн магазин. Препоръчваме Ви редовно да следите тази страница, за да сте добре информирани. Освен това, ние може да Ви известяваме за промени в тази Политика по електронна поща или по друг подходящ начин.

Вие, също така, се съгласявате, че АЛБЕДО НОВА ООД може периодично, по своя преценка и без предизвестие, да изменя, допълва или отменя, или по друг начин да актуализира настоящата Политика за защита на личните данни.

1. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Във връзка с осъществяване на основния си предмет на дейност, чрез този сайт и онлайн магазин, АЛБЕДО НОВА ООД събира и обработва лични данни (име, телефон, e-mail), свързани с предлагане на стоките и услугите, рекламирани и продавани чрез този уебсайт и онлайн магазин. Личните данни са информация, която може да бъде използвана за идентифицирането Ви или за контакт с Вас.

Ние обработваме Лични данни единствено съгласно изложеното в настоящата Политика за защита на личните данни. Запазваме си правото, обаче, да извършваме допълнителна обработка, доколкото това е разрешено или се изисква по закон, или в помощ на правно или наказателно разследване.

В следващите раздели е разяснено как и кога ще събираме лични данни от Вас.

2. КАКВИ ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ, ОБРАБОТВА И СЪХРАНЯВАМЕ

Посещението на нашия сайт и онлайн магазин не е свързано с регистрация и не изисква разкриване на лични данни. Подаването на поръчка, обаче, и нейното изпълнение, както и ползването на други услуги, предполагат тяхното събиране, обработка и съхранение. Възможно е да откажете разкриване на Вашите лични данни. Това, обаче ще Ви попречи да получите достъп до определени части от сайта/онлайн магазина, а ние няма да можем да отговорим на запитването Ви, респективно да изпълним съответната услуга.

Възможно е да събираме и използваме Вашите Лични данни за целите на:

• подаване на поръчки и закупуване на продукти и услуги;

• участие в игри, томболи, рекламни кампании;

• счетоводната отчетност;

• предлагане на продукти и услуги, които смятаме, че могат да представляват интерес за Вас

• връзка с Вас с друга цел, която е видна от обстоятелствата или за която Ви информираме изрично

• подобряване качеството на нашите продукти и услуги, съдържанието на този уебсайт и рекламата си.

• изпращане на важни съобщения като известия относно нови оферти, промени в правилата, условията и различните ни политики.

• вътрешни проверки, анализ на данни и проучвания за усъвършенстването на продуктите, услугите и комуникацията с клиентите на АЛБЕДО НОВА ООД

• изпълнение на задълженията на АЛБЕДО НОВА ООД към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

С попълването на своите лични данни Вие предоставяте своето съгласие на АЛБЕДО НОВА ООД да събира и други данни, например IP адрес, време на посещение, място, от което е достъпна Интернет страницата, име и версия на уеб-браузъра, операционна система и други параметри, предоставени от уеб-браузъра чрез който е осъществен достъпа на Интернет страницата. Събраните данни могат да бъдат използвани от АЛБЕДО НОВА ООД за статистически и маркетингови проучвания, за подобряване на услугите, предоставяни на клиентите.

Чрез този уебсайт и онлайн магазин АЛБЕДО НОВА ООД не събира и не съхранява чувствителни лични данни от специалната категория по смисъла на чл. 5 от Закона за защита на личните данни, а именно такива които:

• разкриват расов или етнически произход;

• разкриват политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;

• се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном.

3. ЗАЩИТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

АЛБЕДО НОВА ООД е предприела подходящи правни, организационни и технически мерки за защита на Вашите лични данни, получени в хода на своята дейност, в съответствие с приложимото българско и Европейско законодателство. Достъпът до такава информация е ограничен и са налице политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване.

4. РАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Ние може да разкрием Вашата лична информация на някой от нашите служители, застрахователи, професионални консултанти, агенти, доставчици и подизпълнители, доколкото е разумно и необходимо за целите, посочени в тази Политика.

Ние може да разкрием вашата лична информация:

• До такава степен, че сме длъжни да го направим по закон;

• Във връзка с всякакви текущи или бъдещи съдебни производства;

• За упражняване или защита на нашите законови права (включително предоставяне на информация на други лица за целите на борбата с измамите и намаляване на кредитния риск);

• На купувача (или бъдещият купувач) на всеки бизнес или актив, който ние продаваме (или възнамеряваме да продадем);

С изключение на предвиденото в тази Политика, ние няма да предоставим лична информация на трети страни.

5. ЦЯЛОСТ И ЗАДЪРЖАНЕ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Ние съхраняваме Вашите лични данни само доколкото това се налага, за да отговорим на Вашите нужди, за целите за които ги съхраняваме или съгласно нашите законови задължения.

6. ПРАВО НА ДОСТЪП, КОРИГИРАНЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ

Клиентите на АЛБЕДО НОВА ООД имат законно право да поискат подробности за личната информация, която съхраняваме за тях. АЛБЕДО НОВА ООД Ви дава възможност да запазите своята лична информация точна и актуална. Ако поискате АЛБЕДО НОВА ООД да коригира, изтрие или ограничи обработката на Вашата лична информация или да получите потвърждение дали Вашата лична информация се обработва от АЛБЕДО НОВА ООД, пожелаете достъп до Вашата лична информация, упражняване правото Ви на преносимост на данни или пожелаете да оттеглите съгласието си за обработка, моля, свържете се с нас на адрес privacy_albedonova@abv.bg

7. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛОГОВЕ, "БИСКВИТКИ" И ИНТЕРНЕТ МАЯЦИ

Тази страница събира стандартна информация за интернет логовете, включително Вашия IP адрес, вид браузър и език, време на достъп и референтни уебсайт адреси. За да сме сигурни, че този уебсайт е добре поддържан и за да гарантираме по-добра навигация, ние или нашите доставчици на услугата, можем да използваме “бисквитки” (cookies) (малки текстови файлове, съхранявани в браузъра на потребителя) или интернет маяци (web beacons) (електронни изображения, които позволяват на уебсайта да брои посетителите на определена страница, и да достъпва определени „бисквитки“) за събиране на обобщени данни. Ние не събираме и не съхраняваме персонализирани “бисквитки”.

По-подробна информация относно бисквитките и тяхната функционалност можете да откриете на http://www.allaboutcookies.org. Винаги, когато използвате този уебсайт, с помощта на бисквитките или други технологии може да бъде събрана информация (информация за езика, държавата и страниците, посетени преди това). Използването на събраните бисквитки е много ограничено и е свързано с технически цели (функционалността на уебсайта), а бисквитките се съхраняват до 5 години в съответствие с международните стандарти NAI - https://www.networkadvertising.org. Събраната с бисквитките информация не може да бъде свързана с определено лице. С използването на този уебсайт и онлайн магазин Вие се съгласявате с използването на бисквитки.

8. СОЦИАЛНИ МЕДИЙНИ ПЛАТФОРМИ

Може да пожелаете да участвате в различни блогове, форуми и други социални медийни платформи, предлагани или предоставяни от АЛБЕДО НОВА ООД. Всички лични данни или друга информация, която споделяте в социалните медийни платформи, може да бъде прочетена, събирана и използвана от другите потребители на социалните медийни платформи, върху които ние имаме само частичен или нямаме никакъв контрол. Поради това ние не носим отговорност за употребата, злоупотребата или незаконното присвояване от други потребители на каквито и да било лични данни или друга информация, която Вие споделяте в социалните медийни платформи.

Настоящата Политика за защита на личните данни се прилага само за този уебсайт, но не и за уебсайтове, собственост на трети лица. Независимо от това че нашият сайт съдържа хипервръзки към и подробности за уеб сайтове на трети страни, ние нямаме контрол над тях и не носим отговорност за политиката за конфиденциалност и практики на трети лица.

9. ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА НЕПРИКОСНОВЕНОСТ НА ДЕЦА

Този уебсайт не е предназначен за деца. Разбираме значението на защитата на информацията за децата, особено в онлайн средата и ние нямаме политика да събираме умишлено или поддържаме информация за лица под 18-годишна възраст.

10. ДЕКЛАРАЦИЯ НА КЛИЕНТА

Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 2 от българския Закон за защита на личните данни и с приемането на Политиката за поверителност и защита на личните данни на АЛБЕДО НОВА ООД, давам съгласието си и потвърждавам следното:

• Информиран съм за типа лични данни, които АЛБЕДО НОВА ООД събира и обработва, както и за целите, за които ще бъдат използвани те;

• Предоставям личните си данни доброволно;

• Изрично и доброволно давам информирано съгласие Личните ми данни да бъдат обработвани от АЛБЕДО НОВА ООД за целите, посочени в настоящата Политика за защита на личните данни.

• Наясно съм, че съгласно законовите изисквания имам право на безплатен достъп до, коригиране или изтриване на личните ми данни или ограничаване на обработването им, или правото да се направи възражение срещу обработването, както и че имам право по всяко време да оттеглят своето съгласие за обработване на личните ми данни.

• Активирането на отметката означава, че се съгласявам личните ми данни да бъдат обработвани от АЛБЕДО НОВА ООД, потвърждавам, че съм запознат и се съгласявам с настоящата Политика за защита на личните данни. За въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени в настоящата Политика за защита на личните данни, се прилагат разпоредбите на Общ регламент на ЕС за защита на данните (ЕС 2016/679 от 27 април 2016 г.), ЗЗЛД, и действащото българско и европейско законодателство в областта на защита на личните данни.

В сила от: 24.05.2018