Изберете категория

Често задавани въпроси

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Въпрос: На пазара има много предложения. С какво Вашият продукт се различава от останалите?

Отговор: Нашите луминофори са с високо качество (стронциев алуминат). Те не съдържат тежки метали и са безопасни за употреба (степен на опасност 4). Продуктите са сертифицирани, изпитани по отношение на влиянието им върху околната среда и радиационна безопасност. Притежават международен сертификат за съответствие. Бъдете внимателни при покупка на луминофор. Изисквайте Сертификат за качество!

Въпрос: Колко качествен е Вашият продукт?

Отговор: Качеството на нашият продукт съответства на най-добрите образци и е потвърдено със съответните сертификати.

Въпрос: С какво може да се смесва луминофорът и в какви пропорции?

Отговор: Технологията на смесване на луминофоса с различни основи и информация за нанасянето му върху различни повърхности ще получите с доставката при направена поръчка.

Въпрос: Колко продължително свети предлаганият от Вас луминофор?

Отговор: Продължителността на послесветене зависи от много фактори:
- качество на луминофора (за най-добър се смята стронциевият алуминат
);
- повърхността, върху която е нанасен (в идеялния случай бяла повърхност);
- дебелината на луминесцентния слой (най-добър ефект се постига при нанасяне на 40-60 мг луминофор на всеки квадратен сантиметър работна повърхност);
- продължителност на зареждане (колкото по-продължително е зареждането и колкото по-мощен е източникът на светлина, толкова по – продължително е послесветенето). Зареждането може да стане от слънцето, изкуствени осветителни тела, УВ-лампи, ДРЛ и др.
- човешкия фактор (при смяна на ярко осветено място с по-малко осветено е необходима адаптация на зрението. Възможно е в първия момент окото да не отчете светене). 

Въпрос: Каква е разликата между флуоресцентните пигменти и луминесцентните?

Отговор: Луминофорът е луминесцентен пигмент. Той има зелено или синьо послесветене и се зарежда от всеки източник на светлина. Луминофорът може да бъде оцветен в различен цвят с помощта на флуоресцентните пигменти.  Флуоресцентният пигмент свети само на ултравиолетова светлина.  По същество, той също е луминофор, но без „памет“.

Въпрос: Има ли връзка между продължителността на послесветене и цвета на луминофора?

Отговор: Да, има разлика. Най-дълго светят луминофорите със зелено и синьо послесветене. Цветните луминофори не  светят така продължително. Необходимо е, също така, да отчетем фактора „яркост на светене“. Яркостта на светене при цветните луминофори не е така добре изразена.

Въпрос: Какъв е размерът на частиците в продукта LUM-110G?

Отговор: В процеса на производство LUM-110G се подлага на термична обработка. В резултат на тази обработка, луминофорът се топи и след застиване се превръща в твърда маса, след което се раздробява. Гранулометричният състав на продукта LUM-110G е 100-120 микрона. Колкото по-едра е фракцията, толкова по-дълго е послесветенето.

Въпрос: Еднакви ли са изходната яркост и яркостта на послесветене при различните фракции луминофор?

Отговор: Яркостта на послесветене се определя от размера на частиците. По-едрата фракция обезпечава по-голяма изходна яркост и по-голяма яркост на послесветене.

Въпрос: Какви са ограниченията при работа с продукта LUM-110G?

Отговор: Продуктът LUM-110G е универсален. Подходящ е за нанасяне върху всякакви повърхности: метал, дърво, стъкло, пластмаса, бетон, текстил и др. Ограничения има при различните видове печат. Важно е да изберете съответния печат като отчетете характеристиките на луминофора. При дълбокия и офсетов печат се използват луминофори с по-малък размер на частиците. В този смисъл, луминофор LUM-110G не е подходящ за този вид печат.  LUM-110G препоръчваме при ситопечат, където размерът на частиците е по-голям.

Въпрос: Може ли да се използва стандартно оборудване при ситопечат?

Отговор: Поради относително големия размер на частиците, препоръчваме използването на трафарет с едро сито (около 32-40). Нанасянето на по-дебел слой дава по-голяма яркост, поради което е необходим трафарет, който да позволява по-дебел печатен слой. Оптималната дебелина на печатния слой зависи от приложенията, но като цяло препоръчваме дебелина на слоя от 100-200 микрона.

Въпрос: Съществуват ли проблеми при печат върху хартия?

Отговор: Яркостта може да бъде намалена с течение на времето в резултат от поглъщане влагата от въздуха. За Ваше улеснение предлагаме готова светеща хартия.

Въпрос: Съществува ли  начин за повишаване устойчивостта на луминофора към влага?

Отговор: За да се увеличи живота на боядисания с луминофор продукт, светещият слой може да се защити с прозрачно покритие (например прозрачен лак и др.). При постоянен контакт с вода или влага, предлагаме използването на влагоустойчив лумонофор.

Въпрос: Влияе ли цветът на основата на свойствата на луминофора?

Отговор: Луминофорът е относително светопропусклив, поради което крайната яркост на светене е в пряка връзка от цвета на основата. Луминофорът ще свети значително по-ярко при нанасянето му върху бяла основа.

Въпрос: Какви мерки за безопасност са необходими при влагане на луминофор в пластмаса?

Отговор: Нашите луминофори са на основата на стронций  и поради това са много твърди (твърдоста им по скалата на Моос е 8). По тази причина луминофорът може да действа като абразив, т.е. да причини драскотини по екструдера, в следствие на което металният прах може да встъпи в химическа реакция с луминофора SrAl2O4:Eu,Dy, което като правило ще предаде сив оттенък на цвета. Това е в резултат не само от твърдостта на частиците, но и от назъбените им форми.

Въпрос: Съществува ли начин за успешно влагане на луминофор при леене на пластмаса?

Отговор: Най-важният фактор за успешен резултат е правилният избор на екструдер. Избирайте екструдер с два шнека, един за гранулите пластмаса, а другият за луминофора, както и относително голямо разстояние между барабана и бъркалката. Важно е да се поддържа висока температура по време на процеса, за да се обезпечи нисък вискозитет. Преди започване на работа внимателно почистете екструдера от стари наслаги.  

Въпрос: Каква е химическата стабилност на луминофора?

Отговор: Луминофорът има добра химическа стабилност спрямо органични разтворители. Не се разтваря и във вода.  

Въпрос: Мога ли да оцветя луминофора с пигменти?

Отговор: Може, но следва да отчетете факта, че това ще доведе до по-нисък интензитет на светене и по –кратко последветене. В частност, черният, тъмносиният и тъмнокафявият пигмент блокират светлината и активацията на луминофора.  

Сравнителна характеристика между цинков луминофор и луминофор на основата на стронциев алуминат

За сравнение сме взели марката LUM-110G. Луминисцентният пигмент (луминофорът) се отличава със способността да поглъща енергия от източници на естествена и изкуствена светлина и да я отдава в тъмното във видимата част на спектъра. Цикълът на поглъщане, съхранение и излъчване на светлина се повтаря многократно в продължение на 30 години.

Пигментът с марката LUM-110G се състои от много фини кристали съдържащи стронциев алуминат SrAl2O4:Eu,Dy, който радикално се отличава от обичайния луминесцентнет пигмент, който е на основата на цинков сулфид или радиоизотопи с техните свойства на самосветене.

Някои преимущества на луминофор на основата на стронциев алуминат:

-Продължителността на светене в тъмното е 50 пъти по-голяма в сравнение с другите пигменти на основата на ZnS

-Активира се при дължина на вълната (200-450 nm), като най-добър резултат се получава при дължина на вълната над 350 nm

-Не замърсява околната среда (протоколи от изпитване, технически паспорт за безопасност, Протоколи от изследване на радиологични параметри ) и има висока химическа стабилност

-Не съдържа опасни за здравето радиоактивни вещества

-Началната яркост на послесветене като минимум е 10 пъти повече в сравнение с радиолуминесцентните и фотолуминесцентните пигменти

-Интензитет на светлината и времето на послесветене се увеличават с времето за активация (зареждане)

-Изключително устойчив на атмосферни влияния и слънчева светлина

Възможности и свойства на на луминофор LUM-110G-7D

Луминофорът LUM-110G натрупва и съхранява светлинна енергия без да достига точката на насищане много по-дълго в сравнение с класическия луминесцентен пигмент. Графиката показва резултатите от активирането на двата вида пигменти с източник тип D65 (луминесцентна лампа с дневна светлина) с интензитет на светлината 200 Lux.

люминофор яркость послесвечения

При активация най-голямо насищане на луминофора може да се получи при директно въздействие с ултравиолетови лъчи (слънчева светлина, халогенна лампа, газоразрядна лампа и др. светлинни източници, богати на УВ лъчи. Волфрамовите лампи не са много добър активатор, тъй като излъчваната от тях светлина е в далечната УВ област. От друга страна, обикновено използваните луминесцентни лампи са богати на ултравиолетово излъчване и могат да зареждат пигмента бързо, а послесветенето е по-дълго.

Яркостта и послесветенето са пропорционални на интензивността на ултравиолетовите лъчи, излъчващи се от активиращия източник на светлина, както и времето за зареждане (активация)

Източник на светлина

Интензитет на светлината -Lux

Време на активиране-минути

Слънчева светлина в ясно време

>50000

5

Слънчева светлина при облачно време

3000-50000

5

Сумрак

1000

10

Луминесцентна лампа - офис

500

15

Луминесцентна лампа-за дома

200

30

Ел. лампа с волфрамова жичка

 60 W

30-50

40

Прожектор – жълта светлина

неефективно